AktualnościRSS - Aktualności

11.04.2012
Zarząd Krajowego Funduszu Kapitałowego w dniu 11 kwietnia 2012 r. podjął uchwałę o przedłużeniu do 8 maja 2012 r. terminu oceny formalnej aplikacji zgłoszonych do Konkursu Ofert 1/2011.
09.12.2011
Zapraszamy do pobrania prezentacji ze spotkania z inwestorami oraz zarządzającymi funduszami, które odbyło się 8 grudnia br. w Warszawie.
02.12.2011
Krajowy Fundusz Kapitałowy serdecznie zaprasza inwestorów zainteresowanych pozyskaniem kapitału do udziału w spotkaniu
24.11.2011
Nowy Fundusz Giza Polish Ventures I (GPV I) o kapitalizacji 84 mln zł będzie jednym z największych do tej pory funduszy, w które zainwestował Krajowy Fundusz Kapitałowy. GPV I skoncentruje się na inwestycjach w innowacyjne spółki z branży nowych technologii.
18.11.2011
Ministerstwo Gospodarki zaprasza przedsiębiorców i młodych potencjalnych przedsiębiorców na konferencję organizowaną przy współudziale Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Krajowego Funduszu Kapitałowego SA poświęconą możliwościom pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania działalności innowacyjnej i inwestycyjnej oferowanych przez instytucje wsparte w ramach III osi priorytetowej „Kapitał dla innowacji” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

Projekt i wykonanie:Projektowanie i tworzenie stron www