AktualnościRSS - Aktualności

09.12.2011
Zapraszamy do pobrania prezentacji ze spotkania z inwestorami oraz zarządzającymi funduszami, które odbyło się 8 grudnia br. w Warszawie.
02.12.2011
Krajowy Fundusz Kapitałowy serdecznie zaprasza inwestorów zainteresowanych pozyskaniem kapitału do udziału w spotkaniu
24.11.2011
Nowy Fundusz Giza Polish Ventures I (GPV I) o kapitalizacji 84 mln zł będzie jednym z największych do tej pory funduszy, w które zainwestował Krajowy Fundusz Kapitałowy. GPV I skoncentruje się na inwestycjach w innowacyjne spółki z branży nowych technologii.
18.11.2011
Ministerstwo Gospodarki zaprasza przedsiębiorców i młodych potencjalnych przedsiębiorców na konferencję organizowaną przy współudziale Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Krajowego Funduszu Kapitałowego SA poświęconą możliwościom pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania działalności innowacyjnej i inwestycyjnej oferowanych przez instytucje wsparte w ramach III osi priorytetowej „Kapitał dla innowacji” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
15.11.2011
Trwa Otwarty Konkurs Ofert 1/2011, w trakcie którego zarządzający funduszami mogą do 31 stycznia 2012 r. występować o dokapitalizowanie inwestycji. Krajowy Fundusz Kapitałowy przeznaczy nie mniej niż 60 000 000 zł pochodzących ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) na utworzenie funduszy podwyższonego ryzyka. Już 21 listopada rozpoczyna się cykl warsztatów poświęconych procedurze pozyskania kapitału z KFK w ramach Konkursu Ofert 1/2011.

 

Projekt i wykonanie:Projektowanie i tworzenie stron www