AktualnościRSS - Aktualności

24.11.2011
Nowy Fundusz Giza Polish Ventures I (GPV I) o kapitalizacji 84 mln zł będzie jednym z największych do tej pory funduszy, w które zainwestował Krajowy Fundusz Kapitałowy. GPV I skoncentruje się na inwestycjach w innowacyjne spółki z branży nowych technologii.
18.11.2011
Ministerstwo Gospodarki zaprasza przedsiębiorców i młodych potencjalnych przedsiębiorców na konferencję organizowaną przy współudziale Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Krajowego Funduszu Kapitałowego SA poświęconą możliwościom pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania działalności innowacyjnej i inwestycyjnej oferowanych przez instytucje wsparte w ramach III osi priorytetowej „Kapitał dla innowacji” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
15.11.2011
Trwa Otwarty Konkurs Ofert 1/2011, w trakcie którego zarządzający funduszami mogą do 31 stycznia 2012 r. występować o dokapitalizowanie inwestycji. Krajowy Fundusz Kapitałowy przeznaczy nie mniej niż 60 000 000 zł pochodzących ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) na utworzenie funduszy podwyższonego ryzyka. Już 21 listopada rozpoczyna się cykl warsztatów poświęconych procedurze pozyskania kapitału z KFK w ramach Konkursu Ofert 1/2011.
08.11.2011
Krajowy Fundusz Kapitałowy zaprasza inwestorów zainteresowanych pozyskaniem kapitału na Warsztaty SPPW – Program Szwajcarski - Konkurs Ofert 1/2011 W listopadzie i grudniu odbędzie się pięć regionalnych spotkań o charakterze warsztatów, w ramach których omówimy zagadnienia związane z pozyskaniem kapitału z Krajowego Funduszu Kapitałowego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Pragniemy zaprosić Państwa na spotkania, które odbędą się w pięciu miastach Polski:
02.11.2011
Gala Przedsiębiorczości w Lublinie to spotkanie reprezentantów biznesu, którzy mają istotny wpływ na rozwój regionu Lubelszczyzny. 29 października 2011 r. Prezes Zarządu Krajowego Funduszu Kapitałowego Piotr Gębala rozpoczął część merytoryczną tegorocznej edycji Gali wystąpieniem na temat: „Dolina Krzemowa w Lublinie? Szwajcarski Program Krajowego Funduszu Kapitałowego szansą dla Lubelszczyzny”.

 

Projekt i wykonanie:Projektowanie i tworzenie stron www