AktualnościRSS - Aktualności

28.10.2011
Inwestorzy oraz naukowcy spotkali się na zakończonym właśnie IV Międzynarodowym Forum Zarządzania Własnością Intelektualną “Creative and Technological Entrepreneurship”. Partnerem tego wydarzenia, będącego specjalistycznym forum wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy środowiskiem akademickim a inwestorami poszukującymi nowych możliwości lokowania kapitału, jest Krajowy Fundusz Kapitałowy (KFK). Konferencja odbyła się w dniach 26-28 października 2011 r. na Politechnice Warszawskiej i Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
20.10.2011
Inwestorzy oraz uznani wykładowcy wyższych uczelni przyjadą do Warszawy w dniach 26-28 października 2011 r. na IV Międzynarodowe Forum Zarządzania Własnością Intelektualną “Creative and Technological Entrepreneurship” (IV IP Management Forum 2011). Reprezentanci biznesu i środowisk akademickich wezmą udział w licznych panelach dyskusyjnych i spotkaniach dotyczących potencjału inwestycyjnego i innowacyjnego Polski.
27.09.2011
Fundusz Nomad - nowy fundusz inwestycyjny Venture Capital o kapitalizacji 40 mln zł, podpisał umowę z Krajowym Funduszem Kapitałowym S.A. Pierwszy fundusz Venture Capital przeznaczy na inwestycje środki pochodzące ze Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy. 31 sierpnia 2011 r. została podpisana umowa pomiędzy Funduszem NOMAD („Fundusz”) i jego podmiotami zarządzającymi a Krajowym Funduszem Kapitałowym S.A. („KFK”), który zarządza środkami powierzonymi przez rząd Szwajcarii.
01.08.2011
Zarządzający funduszami Venture Capital mogą już występować o finansowanie z Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A., który przeznaczy nie mniej niż 60 mln zł na utworzenie funduszy podwyższonego ryzyka. Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. (KFK) 1 sierpnia 2011 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na udzielenie finansowania funduszom Venture Capital (VC) ze środków otrzymanych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW).
18.10.2010
Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. otrzymał 14 ofert na utworzenie funduszy podwyższonego ryzyka w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Warszawa, 14 października 2010 – Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. (KFK) otrzymał od rządu Szwajcarii 53 mln CHF na inwestycje w fundusze podwyższonego ryzyka (ang. VentureCapital – VC). W maju br. ogłosił wiec pierwszy konkurs, w ramach którego planowane było zainwestowanie 60 mln PLN w co najmniej dwa fundusze VC.

 

Projekt i wykonanie:Projektowanie i tworzenie stron www