Frisco.pl

Wejście: 2012
Wyjście: w portfelu

Frisco S.A. świadczy usługi technologicznego centrum kompletacyjnego do obsługi branży e-grocery. Spółka posiada najnowocze­śniejsze w Europie Środkowo-Wschodniej centrum kompletacji i obsługi zamówień. Działalność prowadzi na terenie aglomeracji warszawskiej. Istotną przewagę konkurencyjną stanowi duża skalowalność systemu: zaplecze logistyczne Frisco umożliwia ob­sługę nawet pięciokrotnie większej liczby zamówień.

 

Projekt i wykonanie:Projektowanie i tworzenie stron www