Konkurs Ofert 1/2009 - Wyniki Konkursu

Warszawa, dnia 30 czerwca 2011 r.

Na podstawie art. 12 ust. 8 Ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym (Dz. U. Nr 57, poz. 491), Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. (KFK) ogłasza

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. niniejszym informuje, że w ramach Otwartego Konkursu Ofert ogłoszonego w dniu 30 kwietnia 2009 roku, zawarł Umowy o Udzielenie Wsparcia Finansowego z następującymi Oferentami:

  1. Skyline Venture Sp. z o.o. (uprzednio Skyline Bio Sp. z o.o.)
  2. Asset Management Black Lion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA (uprzednio Investment Advisors Equity Fellows Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA)
  3. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SATUS S.A.
  4. MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  5. Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  6. Warsaw Equity Management Sp. z o.o. (uprzednio Warsaw Equity Holding Sp. z o.o.)
  7. GPV Investment Management (2009) Limited

Oferty złożone przez powyższe podmioty uzyskały wysoką ocenę merytoryczną zespołu KFK zgodnie z przyjętymi kryteriami inwestycyjnymi oraz zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komitet Inwestycyjny, a także przeszły pomyślnie proces negocjacji warunków Umowy o Udzielenie Wsparcia Finansowego.

 

Projekt i wykonanie:Projektowanie i tworzenie stron www