Konkurs Ofert 1/2010

Zarząd KFK, działając na podstawie § 14 i § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu KFK oraz § 3 ust. 1 i § 4 pkt. 3)
Regulaminu Zarządu Spółki w związku z pkt. 17.1 Regulaminu oraz art. 12 ust. 8 Ustawy
o Krajowym Funduszu Kapitałowym ogłasza


WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT 1/2010


to jest listę wszystkich Oferentów, których oferty KFK wybrał i z którymi podpisał Umowy o udzielenie wsparcia finansowego:

  • Innovation Nest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  • Avanu Spółka Akcyjna (stroną Umowy o udzielenie wsparcia finansowego jest spółka celowa pod firmą Avanu Venture Capital Management
    Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością);
  • Inovo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  • SpeedUp Innovation Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  • Skyline Venture Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwiększono kapitalizację)


Oferty złożone przez powyższe podmioty spełniają kryteria inwestycyjne stawiane przez KFK oraz zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komitet Inwestycyjny, a także przeszły pomyślnie proces negocjacji warunków Umowy o udzielenie wsparcia finansowego.

 

Projekt i wykonanie:Projektowanie i tworzenie stron www