Konkurs Ofert 1/2012

Zarząd KFK, działając na podstawie § 14 i § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu KFK oraz § 3 ust. 1 i § 4 pkt. 3)
Regulaminu Zarządu KFK w związku z pkt. 17.1 Regulaminu oraz art. 12 ust. 8 Ustawy
o Krajowym Funduszu Kapitałowym ogłasza


WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT 1/2012


to jest listę wszystkich Oferentów, których oferty KFK wybrał i z którymi podpisał Umowy o udzielenie wsparcia finansowego. Na liście Oferentów znalazł się jeden podmiot:

  • EEC Ventures Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zarząd KFK podpisał umowę z tym podmiotem oraz innymi uczestnikami funduszu, to jest m. in.: WI Czysta Technologia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty i W Investments Spółka Akcyjna.


Oferta złożona przez powyższy podmiot spełnia kryteria inwestycyjne stawiane przez KFK oraz została pozytywnie zaopiniowana przez Komitet Inwestycyjny, a także przeszła pomyślnie proces negocjacji warunków Umowy o udzielenie wsparcia finansowego.

 

 

Projekt i wykonanie:Projektowanie i tworzenie stron www