Konkurs Ofert 2007 - wyniki

Na podstawie art. 12 ust. 8 Ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym (Dz. U. Nr 57, poz. 491), Krajowy Fundusz Kapitałowy ogłasza

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. niniejszym informuje, że w pierwszym Otwartym Konkursie Ofert na udzielenie wsparcia finansowego funduszom kapitałowym ogłoszonym w dniu 16 lipca 2007 wybrano Oferty złożone przez następujące podmioty:

  1. BBI Seed Fund Sp. z.o.o.
  2. Inveno Sp. z.o.o. S.K.
  3. MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Oferty złożone przez powyższe podmioty uzyskały najwyższą punktację przyznaną zgodnie z kryteriami oceny KFK oraz pozytywną rekomendację KFK.

Warunkiem udzielenia wsparcia wybranym Oferentom jest pozytywny wynik negocjacji szczegółowych warunków Umowy o udzielenie wsparcia między KFK i wybranymi Oferentami.

ZAWARCIE UMÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO

W ramach pierwszego Otwartego Konkursu Ofert, KFK zawarł umowy o udzielenie wsparcia finansowego z dwoma podmiotami: BBI Seed Fund Sp. z o.o. oraz MCI Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

W związku z wycofaniem się inwestorów prywatnych z negocjacji, umowa pomiędzy Inveno Sp. z o.o. S.K. a Krajowym Funduszem Kapitałowym nie została zawarta.

 

Projekt i wykonanie:Projektowanie i tworzenie stron www