Konkurs Ofert 2/2010

31 stycznia 2013 r.

Na podstawie art. 12 ust. 8 Ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym
(Dz. U. Nr 57, poz. 491 z późn. zm.), Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. (KFK) ogłasza


WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT


Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. niniejszym informuje, że w ramach Otwartego Konkursu Ofert 2/2010 ogłoszonego
w dniu 11 maja 2010 roku, zawarł Umowy o Udzielenie Wsparcia Finansowego z następującymi Oferentami:


  Nomad Management GmbH S.K.A. (dawniej Laskowski S.K.A.)

  Zernike-Meta Ventures Societa per Azioni

Oferty złożone przez powyższe podmioty uzyskały wysoką ocenę merytoryczną zespołu KFK zgodnie z przyjętymi kryteriami inwestycyjnymi oraz zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komitet Inwestycyjny, a także przeszły pomyślnie proces negocjacji warunków Umowy o udzielenie wsparcia finansowego.

 

Projekt i wykonanie:Projektowanie i tworzenie stron www