Proces inwestycyjny

KFK inwestuje w fundusze wybrane w drodze otwartego konkursu ofert.

W trakcie konkursu KFK dokonuje formalnej i ekonomiczno-prawnej oceny nadesłanych ofert. Oferty, które uzyskały najwyższe oceny według kryteriów oceny KFK są kwalifikowane na skróconą listę ofert. Zobacz Kryteria oceny

Oferenci ze skróconej listy dokonują szczegółowej prezentacji swoich propozycji inwestycyjnych. Wybrane oferty są następnie poddawane pogłębionej analizie ekonomiczno-prawnej (due diligence).

W etapie końcowym następuje wybór zwycięskich ofert i podpisanie umowy inwestycyjnej.

W kolejnych etapach procesu inwestycyjnego KFK monitoruje działalność funduszy portfelowych i realizuje wyjścia z własnych inwestycji.

 

Projekt i wykonanie:Projektowanie i tworzenie stron www