Dane teleadresowe

Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A.

ul. Krucza 50
00-025 Warszawa
tel. +48 604 151 494
e-mail: kfk@kfk.org.pl

 

Dane rejestrowe

Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A.

ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa,

www.kfk.org.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

KRS 0000238773
NIP 526-28-74-748
REGON 140182478

Kapitał zakładowy: 43.800.000 PLN w całości wniesiony

 

 

Projekt i wykonanie:Projektowanie i tworzenie stron www