Dane teleadresowe

 Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A.

ul. Krucza 50
00-025 Warszawa
tel. +48 604 151 494
e-mail: kfk@kfk.org.pl

 

Jerzy Bartosiewicz
e-mail: jerzy.bartosiewicz@kfk.org.pl

Sławomir Giersberg
e-mail: slawomir.giersberg@kfk.org.pl

Łukasz Polkowski
e-mail: lukasz.polkowski@kfk.org.pl

Łukasz Kajdas
e-mail: lukasz.kajdas@kfk.org.pl

Anna Rzewuska
e-mail: kfk@kfk.org.pl

Renata Tymoszuk
e-mail: renata.tymoszuk@kfk.org.pl

Mariola Kuskowska
e–mail: mariola.kuskowska@kfk.org.pl

Aleksandra Harper-Wałęsa
e-mail: kfk@kfk.org.pl

Agata Zajbt
e-mail: agata.zajbt@kfk.org.pl

Elżbieta Pietrzak
e-mail: elzbieta.pietrzak@kfk.org.pl

Dorota Jóźwiak
e–mail: kfk@kfk.org.pl

Paulina Kaim
e-mail: kfk@kfk.org.pl
 

 

 

Dane rejestrowe

Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A.

ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa,

www.kfk.org.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

KRS 0000238773
NIP 526-28-74-748
REGON 140182478

Kapitał zakładowy: 43.800.000 PLN w całości wniesiony

 

 

Projekt i wykonanie:Projektowanie i tworzenie stron www