Dane teleadresowe

 Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A.

ul. Krucza 16/22
00-526 Warszawa
tel. +48 22 578 26 86
fax +48 22 578 26 87
e-mail: kfk@kfk.org.pl

 

Jerzy Bartosiewicz
tel. +48 22 578 26 90
e-mail: jerzy.bartosiewicz@kfk.org.pl

Sławomir Giersberg
tel. +48 22 578 26 92
e-mail: slawomir.giersberg@kfk.org.pl

Łukasz Polkowski
tel. +48 22 578 26 92
e-mail: lukasz.polkowski@kfk.org.pl

Łukasz Kajdas
tel. +48 22 578 26 90
e-mail: lukasz.kajdas@kfk.org.pl

Anna Ozimska
tel. +48 22 578 26 79
e-mail. anna.ozimska@kfk.org.pl

Aleksandra Surynowicz
tel. +48 22 578 26 79
 

Renata Tymoszuk
tel. +48 22 578 26 93
e-mail: renata.tymoszuk@kfk.org.pl

Mariola Kuskowska
tel. +48 22 578 26 85
e–mail: mariola.kuskowska@kfk.org.pl

Aleksandra Harper-Wałęsa
e-mail: kfk@kfk.org.pl

Arnold Górka
tel. +48 22 578 26 76
e-mail: arnold.gorka@kfk.org.pl

Agata Zajbt
tel. +48 22 578 26 04
e-mail: agata.zajbt@kfk.org.pl

Anna Sarzyńska
tel. +48 22 578 26 86
e-mail: anna.sarzynska@kfk.org.pl

Elżbieta Pietrzak
tel. +48 22 578 26 88
e-mail: elzbieta.pietrzak@kfk.org.pl

Bartosz Balik
tel. +48 22 578 26 04
e-mail: bartosz.balik@kfk.org.pl

Dorota Jóźwiak
e–mail: kfk@kfk.org.pl

Zenona Leszczyńska
tel. +48 22 578 26 89
e-mail: zenona.leszczynska@kfk.org.pl

Violetta Kalinowska
tel. +48 22 578 26 89
e-mail: violetta.kalinowska@kfk.org.pl

tel. +48 22 578 26 95
Marcin Drewniak
tel. +48 22 578 26 89
e-mail: marcin.drewniak@kfk.org.pl
 

 

 

Dane rejestrowe

Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A.

ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa,
tel. (+48) 22 578 26 86,
fax (+48) 22 578 26 87,
www.kfk.org.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

KRS 0000238773
NIP 526-28-74-748
REGON 140182478

Kapitał zakładowy: 43.800.000 PLN w całości wniesiony

 

 

Projekt i wykonanie:Projektowanie i tworzenie stron www