Lokalizacja

Dane rejestrowe

Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A.

ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa,
tel. (+48) 22 578 26 86,
fax (+48) 22 578 26 87,
www.kfk.org.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

KRS 0000238773
NIP 526-28-74-748
REGON 140182478

Kapitał zakładowy: 43.800.000 PLN w całości wniesiony

 

 

Projekt i wykonanie:Projektowanie i tworzenie stron www