Misja, cele, zadania

Misja

Misją KFK jest zwiększanie dostępności kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) poprzez wspieranie finansowe funduszy podwyższonego ryzyka inwestujących w polskie innowacyjne MŚP.

Cele strategiczne

  • rozwijanie działalności wyspecjalizowanej instytucji (funduszu funduszy) na rynku kapitałowym,
  • udzielanie wsparcia finansowego funduszom VC spełniającym kryteria inwestycyjne KFK;
  • spełnienie wymogów nałożonych Ustawą o Krajowym Funduszu Kapitałowym;
  • dążenie do osiągnięcia jak największej stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału przy umiarkowanym poziomie ryzyka inwestycyjnego;
  • efektywne wykorzystanie środków, którymi dysponuje KFK, przeznaczonymi na rozwój polskiej przedsiębiorczości.

Zadania

Efektywne oraz zgodne z ustawowymi kryteriami inwestycyjnymi, wykorzystanie środków finansowych pozyskanych na statutową działalność KFK.

 

Projekt i wykonanie:Projektowanie i tworzenie stron www