O funduszu

Wspieramy najlepsze zespoły zarządzające funduszami VC w realizacji ich celów biznesowych, aby kapitał który wnoszą do małych i średnich firm wraz z biznesową ekspertyzą sprzyjał przekształcaniu przedsięwzięć w globalne firmy.

Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. jest pierwszym polskim funduszem funduszy venture capital. Działalność KFK polega na inwestowaniu w fundusze venture capital, które zasilają kapitałowo małe i średnie przedsiębiorstwa polskie, szczególnie przedsiębiorstwa innowacyjne o wysokim potencjale rozwoju lub prowadzące działalność badawczo - rozwojową.

KFK został utworzony 1 lipca 2005 r. na podstawie Ustawy o Krajowym Funduszu Kapitałowym przez rząd polski w celu ograniczania zjawiska luki kapitałowej, polegającego na niskiej podaży kapitału VC w segmencie MŚP.

100-proc. akcjonariuszem Spółki jest Polski Fundusz Rozwoju S.A.

Luka kapitałowa

Luka kapitałowa powstaje, gdy zapotrzebowanie na kapitał zgłaszane przez przedsiębiorców, szczególnie tych na wczesnym etapie rozwoju, jest większe niż środki oferowane przez inwestorów prywatnych. Powodem tego jest zbyt wysokie ryzyko inwestycyjne i stosunkowo wysokie koszty przygotowania i monitorowania małego projektu, dlatego też przedsiębiorcy z nowatorskimi pomysłami biznesowymi mają trudności z pozyskaniem kapitału.

Naszym celem jest zmniejszanie luki kapitałowej poprzez tworzenie wspólnie z inwestorami prywatnymi funduszy typu venture capital. Dzięki wsparciu kapitałowemu fundusze VC mogą inwestować w rozpoczynające działalność i obiecujące polskie przedsięwzięcia.

Fundusz funduszy

Specjalistyczny wehikuł inwestycyjny, którego istotą działania jest inwestowanie w fundusze VC. Rolą funduszu funduszy jest dobór najlepszych zarządzających, którzy podwyższą znacznie wartość spółek portfelowych, aby w konsekwencji wygenerować wysokie stopy zwrotu dla inwestorów funduszu.

 

 

Projekt i wykonanie:Projektowanie i tworzenie stron www