Historia

lipiec 2005

Utworzenie Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A.

2007

Pozyskanie 53,4 mln zł z budżetu państwa na inwestycje w fundusze VC

grudzień 2007

Rozpoczęcie budowy portfela inwestycyjnego. W wyniku podpisanych umów powstały dwa fundusze o łącznej kapitalizacji 100 mln zł: BBI Seed Fund oraz Helix Ventures Partners.

marzec 2009

Pozyskanie 180 mln EURO na inwestycje w fundusze VC na podstawie umowy o dofinansowanie projektu „Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka” osi priorytetowej 3. „Kapitał dla innowacji” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

styczeń 2010

Rząd Szwajcarii przyznaje KFK 53 mln CHF ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w ramach realizacji projektu „Poprawa otoczenia biznesu i dostępu do finansowania małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wspieranie funduszy podwyższonego ryzyka” w obszarze „Poprawa środowiska biznesowego i dostępu do kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw”

kwiecień 2010

Podpisanie umowy o udzielenie wsparcia finansowego z funduszem Skyline Venture

czerwiec 2010

Podpisanie umów o udzielenie wsparcia finansowego z Assets Management Black Lion, Internet Ventures oraz Venture Capital Satus

lipiec 2010

Podpisanie umowy o udzielenie wsparcia finansowego z Opera Venture Capital

maj 2011

Podpisanie umowy o udzielenie wsparcia finansowego z Innovation Nest

sierpień 2011

Podpisanie umowy o udzielenie wsparcia finansowego z funduszem Nomad Fund

listopad 2011

Podpisanie umowy o udzielenie wsparcia finansowego z pierwszym polsko-izraelskim funduszem GPV I

grudzień 2011

Podpisanie umów o udzielenie wsparcia finansowego z funduszami  Avanu Venture Capital Management i Inovo Venture Fund I 

luty 2012

Podpisanie umowy o udzielenie wsparcia finansowego z funduszem SpeedUp Innovation

lipiec 2012

Podpisanie umowy o udzielenie wsparcia finansowego z funduszem Bastion

wrzesień 2012

Podpisanie umowy o udzielenie wsparcia finansowego z funduszem Zernike

listopad 2012

Podpisanie umowy o udzielenie wsparcia finansowego z funduszem Experior

lipiec 2013

Podpisanie umowy o udzielenie wsparcia finansowego z funduszem WI EEC

grudzień 2013

Podpisanie umowy o udzielenie wsparcia finansowego z funduszem PGFIII

czerwiec 2014

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wsparcia finansowego udzielanego przez KFK

kwiecień 2015

Nowelizacja ustawy o KFK

kwiecień 2016

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wsparcia finansowego udzielanego przez KFK

czerwiec 2016

Nowelizacja ustawy o KFK

styczeń 2017

Podpisanie umów o udzielenie wsparcia finansowego z funduszami bValue i ETGK i zwiększenie kapitalizacji dla funduszu WinVentures

Zakończenie okresu inwestycyjnego funduszy finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

marzec 2017

Zwiększenie kapitalizacji dla funduszu Zernike

grudzień 2017

Zakończenie okresu inwestycyjnego funduszy finansowanych ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

 

 

Projekt i wykonanie:Projektowanie i tworzenie stron www