Regulacje

Krajowy Fundusz Kapitałowy został utworzony 1 lipca 2005 roku na podstawie Ustawy z dnia 4 marca 2005 roku o Krajowym Funduszu Kapitałowym (Dz. U. Nr 57 poz. 491 z póź. zm.).

Ustawa reguluje utworzenie, zadania, zasady finansowania, organizację oraz funkcjonowanie Krajowego Funduszu Kapitałowego, oraz warunki udzielania wsparcia finansowego przedsiębiorcom za pośrednictwem funduszy podwyższonego ryzyka.

Szczegółowe warunki udzielania wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju.

 

Projekt i wykonanie:Projektowanie i tworzenie stron www