Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG) opracowany w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007–2013 (NSRO) realizowany jest na terenie całego kraju i współfinansowany ze środków europejskich.

Kluczowym celem Programu Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. Jest to program skierowany przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy zamierzają realizować innowacyjne projekty, związane z badaniami i rozwojem, nowoczesnymi technologiami, inwestycjami o dużym znaczeniu dla gospodarki lub wdrażaniem i stosowaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Środki PO IG przyczynią się do rozwoju kluczowych z punktu widzenia oddziaływania na gospodarkę ośrodków innowacyjności, których zadaniem będzie tworzenie najlepszych warunków do powstawania i rozwoju przedsiębiorstw wykorzystujących nowatorskie rozwiązania.

Program ma zachęcić firmy do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, transferu rozwiązań z sektora nauki do biznesu, wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych.

Program przyczyni się do ułatwienia dostępu do finansowania innowacyjnych przedsięwzięć MŚP, w tym przy udziale funduszy kapitału podwyższonego ryzyka.

W ramach PO IG planowane jest wzmocnienie systemu promocji gospodarczej Polski, obejmujące działalność eksportową oraz promocję Polski jako kraju atrakcyjnego do inwestowania i odwiedzania.

Więcej informacji: www.poig.gov.pl

 

Projekt i wykonanie:Projektowanie i tworzenie stron www