Szwajcarsko - Polski Program Współpracy

baner SWISS CONTRIBUTION

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce i 11 innym państwom członkowskim Unii Europejskiej, które przystąpiły do niej od 1 maja 2004 r.

Na mocy umów międzynarodowych, ponad 1,25 mld franków szwajcarskich trafi do dwunastu nowych państw członkowskich. Dla Polski, Program Szwajcarski przewiduje największą cześć tych środków (ok. 489 mln CHF) na zmniejszenie różnic społeczno-gospodarczych w kraju i w obrębie Unii Europejskiej.

Program obejmuje swoim zasięgiem całą Polskę, przy czym co najmniej 40% środków całego Programu zostanie przeznaczone na wsparcie czterech województw południowo-wschodnich: lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego oraz małopolskiego.

W ramach Programu istnieje możliwość realizacji projektów z zakresu: inicjatyw na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych, zwiększenia ochrony wschodniej granicy UE, poprawy stanu środowiska, bioróżnorodności i ochrony ekosystemów oraz wzmocnienia polskiego sektora prywatnego, ochrony zdrowia oraz działań z zakresu badan i rozwoju.

Oficjalne strony Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy:

 

Projekt i wykonanie:Projektowanie i tworzenie stron www