Projekt

Projekt indywidualny „Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka przez Krajowy Fundusz Kapitałowy”

KFK realizuje Działanie 3.2 Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach osi priorytetowej 3: Kapitał dla innowacji. Łączna kwota przeznaczona na ten cel wynosi ok. 300 mln zł.

Krajowy Fundusz Kapitałowy wykorzystując środki z Programu Innowacyjna Gospodarka, inwestuje w fundusze venture capital/private equity, które zasilają kapitałowo małe i średnie przedsiębiorstwa na etapie zasiewu, startu lub ekspansji, szczególnie firmy innowacyjne lub prowadzące działalność badawczo-rozwojową. Zobacz jak inwestujemy

Z działania realizowanego przez KFK mogą korzystać fundusze VC. Dzięki środkom z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka powstałe fundusze, przyczynią się do poprawy dostępu do kapitału MŚP przeznaczonego na nowatorskie rozwiązania.
 

 

Projekt i wykonanie:Projektowanie i tworzenie stron www