Szwajcarsko-Polski Program Współpracy (SPPW)

Projekt indywidualny Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A. dotyczący wspierania kapitału podwyższonego ryzyka (venture capital).

Projekt Krajowego Funduszu Kapitałowego jest częścią obszaru tematycznego „Poprawa środowiska biznesowego i dostępu do kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw” w ramach priorytetu „Sektor prywatny” Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Projekt zakłada wspieranie funduszy venture capital inwestujących w polskie małe i średnie przedsiębiorstwa o charakterze innowacyjnym na etapie startu, zasiewu i ekspansji. Całkowita wartość projektu wynosi 53 mln CHF.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu MŚP będących na wczesnym etapie rozwoju do zewnętrznych źródeł finansowania. Zwiększy to poziom inwestycji w innowacje oraz podniesie pozycję konkurencyjną polskich przedsiębiorstw i całej gospodarki.

Z projektu realizowanego przez KFK mogą bezpośrednio korzystać fundusze VC, zaś beneficjentem końcowym są małe i średnie przedsiębiorstwa. Zobacz jak inwestujemy

Projekt realizowany będzie do 2021 roku, a 30% wszystkich środków zostanie przeznaczonych na inwestycje w MŚP w województwach: lubelskim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim.

 

Projekt i wykonanie:Projektowanie i tworzenie stron www