Zapytanie ofertowe - catering

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące usługi cateringowej

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest catering na cykl spotkań biznesowych.

Data: 29.09.10 – 22.11.10 ( 11 spotkań)
Miejsce: Warszawa
Ilość osób: ok. 10 na każde spotkanie
Godzina dowozu cateringu: 8:30 – 9:30 ( każdorazowo ustalana)
Menu: przekąski zimne

Podstawowe informacje, które powinna zawierać oferta:

Złożona oferta powinna zawierać:

  • nazwę i adres oferenta,
  • menu,
  • wartość netto i brutto cateringu przypadającego na jedno spotkanie,

Oferty należy składać do dnia 27 września 2010 r. do godziny 15:30 za pośrednictwem poczty e-mail na adres: ewa.baran@kfk.org.pl, poczty tradycyjnej, kuriera lub w siedzibie Spółki przy ul. Kruczej 16/22, 00-526 Warszawa.

KFK zastrzega sobie prawo zwrócenia się do oferenta z wnioskiem o uzupełnienie oferty lub jej wyjaśnienie.

Dodatkowe informacje:

Osobą odpowiedzialną za udzielenie wszelkich wyjaśnień jest Pani Ewa Baran, tel. 22 578 26 86

 

Projekt i wykonanie:Projektowanie i tworzenie stron www